Utbildningar 

 

Lymfmassage

Certifierad Lymf- & klimakteriecoach

Gua Sha & koppning faceliftmassage & lymfdräna e

Lymfkoppning kropp

 

 
Aktuella utbildningsdatum 2024

Hej,

Det är jag som är Helena och det är mig du träffar på utbildningarna.  

Jag har drivit företag inom yoga, pilates, massage och friskvård i snart 20 år.

 När du kommer till mina utbildningar vill jag att du ska känna dig trygg och att du lär dig något nytt. Jag vill att du ska känna dig säker i dina nya kunskaper när du ska ta emot kunder i din verksamhet.

Alla lär in olika. Utbildningarna är upplagda just med tanke på detta. Du får tillgång till en digital lärplattform innan våra fysiska dagar. Den innehåller  inspelade föreläsningar, skriftligt material och inspelade videos som ett komplement till våra fysiska dagar.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta mig.

Helena Hagman

 

Kontakt

Vad är lymfsystemet?

Lymfsystemet är ett vitalt cirkulationssystem i kroppen som spelar en avgörande roll för vår hälsa och välbefinnande. Det består av ett nätverk av kärl som transporterar en klar vätska kallad lymfa, samt lymfnoder, lymfatiska organ som mjälten och brässen, och annan lymfatisk vävnad som tonsiller och blindtarmen.

Hur fungerar lymfsystemet?

Lymfsystemet fungerar som kroppens filtersystem. Lymfan, som cirkulerar genom lymfkärlen, är samma typ av vätska som finns i kroppens fascior. När denna vätska kommer in i lymfkärlen börjar den kallas lymfa. Ibland refereras vätskan i fasciorna till som pre-lymfa.

Lymfsystemets huvudfunktioner:

 • Upprätthållande av vätskebalans: Lymfsystemet dränerar bort överflödig vätska från kroppens vävnader, vilket hjälper till att bibehålla en optimal vätskebalans.
 • Immunförsvar: Systemet spelar en nyckelroll i att bekämpa infektioner genom att oskadliggöra bakterier, virus och andra inkräktare.
 • Transport av näringsämnen och avfall: Lymfsystemet hjälper till att transportera näringsämnen till kroppens vävnader och avlägsnar avfallsprodukter från dem.

Lymfvätskans resa genom kroppen:

Lymfkärlen absorberar överskottsvätska tillsammans med slaggprodukter, bakterier, virus och andra oönskade ämnen från kroppens vävnader. Denna vätska färdas sedan genom lymfkärlen mot hjärtat. Under resan passerar lymfan genom lymfnoder – små filterstationer fulla av immunceller – där skadliga ämnen oskadliggörs. När lymfvätskan når hjärtat, töms den i två stora vener som leder den tillbaka till blodomloppet. Därifrån renas den i njurarna och levern, och vi gör oss av med restprodukterna genom urinen.

Varför är lymfsystemet viktigt?

Lymfsystemet är avgörande för att upprätthålla en sund vätskebalans i kroppen, stödja immunförsvaret och avlägsna avfallsprodukter. Ett välfungerande lymfsystem är essentiellt för att förebygga ödem (vätskeansamling i vävnader), bekämpa infektioner och stödja kroppens naturliga avgiftningsprocesser.

För att optimera hälsan kan det vara fördelaktigt att hålla lymfsystemet aktivt och fungerande genom regelbunden motion, hälsosam kost och lymfmassage.

Kroppen blir som en vattentank när det lymfatiska systemet inte fungerar.

 
Läs mer om lymfhälsa och kvinnohälsa

Vad är fascia och hur hänger fascian ihop med lymfsystemet?

 

Fascia är en typ av bindväv som omsluter muskler, organ och andra strukturer i kroppen. Den är otroligt viktig för vår rörelseförmåga och strukturella integritet. Men vad många kanske inte vet är hur fascia och lymfsystemet arbetar tillsammans för att hålla oss friska.

 

Vad är fascia?

Fascia är ett tredimensionellt nätverk av bindväv som sträcker sig genom hela kroppen, från topp till tå. Den ger stöd och skydd, och fungerar som ett kommunikationsnätverk som skickar information mellan olika delar av kroppen. Fascia kan delas in i tre huvudtyper:

 1. Ytlig fascia: Finns precis under huden och innehåller fettvävnad.
 2. Djup fascia: Omsluter muskler, ben, nerver och blodkärl.
 3. Visceral fascia: Omsluter och stödjer inre organ.
 4.  

Hur hänger fascian ihop med lymfsystemet?

Lymfsystemet, som består av lymfkärl, lymfnoder och lymfatisk vävnad, fungerar som kroppens avfallshanterings- och försvarssystem. Det hjälper till att avlägsna överflödig vätska, slaggprodukter och bekämpa infektioner. Här är hur fascia och lymfsystemet samarbetar:

 • Vätskecirkulation: Fascia innehåller ett stort nätverk av lymfkärl som transporterar lymfa. När vätska och avfallsprodukter samlas i kroppens vävnader, hjälper fascian till att driva dessa till lymfkärlen.
 • Immunförsvar: Fascia spelar en roll i att transportera immunceller genom kroppen. Lymfkärlen i fascian transporterar dessa celler till områden där de behövs för att bekämpa infektioner.
 • Rörelse och flexibilitet: En hälsosam fascia bidrar till en effektivare lymfflöde genom att upprätthålla kroppens struktur och rörelseförmåga. Rörlig fascia möjliggör en bättre cirkulation av lymfa, vilket hjälper till att upprätthålla kroppens vätskebalans och immunfunktion.

 

Viktiga fördelar med en hälsosam fascia och lymfsystem:

 • Förbättrad cirkulation: Både fascia och lymfsystemet bidrar till att förbättra kroppens cirkulation, vilket är avgörande för att transportera näringsämnen och avlägsna avfallsprodukter.
 • Minskad inflammation: Ett välfungerande lymfsystem hjälper till att reducera inflammation genom att avlägsna skadliga ämnen. En hälsosam fascia underlättar denna process.
 • Optimalt immunförsvar: Genom att stödja både fascia och lymfsystemet kan kroppen bättre försvara sig mot infektioner och sjukdomar.

Hur kan du stödja din fascia och lymfsystem?

 • Regelbunden motion: Fysisk aktivitet håller fascian flexibel och lymfsystemet aktivt.
 • Lymfmassage: Massage kan hjälpa till att stimulera lymfflödet och hålla fascian smidig.
 • Vätska: Drick mycket vatten för att stödja både fascia och lymfsystem.
 • Hälsosam kost: En balanserad kost rik på protein och fibrer hjälper till att upprätthålla en hälsosam fascia och lymfsystem.
Läs mer här

Hur påverkas lymfsystemet i klimakteriet?

 
Den hormonella förändringen som sker i förklimakteriet och klimakteriet kan påverka lymfsystemet som kan bli trögt eller blockerat.
 
När lymfsystemet inte fungerar optimalt kan man uppleva besvär som:
 
* Svullnad och fluffighet kring mage, rygg och överarmar
* Viktuppgång som inte går att träna eller äta bort
* Trötthet/hjärndimma
* Värk i kroppen/lederna
* Återkommande inflammationer/infektioner
* Långsam/får inget gjort
* Inre oro/stress/ångest
* Magproblem
* Benen känns tunga, som man vadar i vatten
* ’Buffalohump’ (fettknöl i nacken)
* Celluliter som gör ont
 
Vad är lymfsystemet?
Lymfsystemet kallas ofta för det bortglömda systemet eftersom det i västvärlden inte fått den uppmärksamhet det förtjänar. I den österländska medicinen har man däremot länge insett hur stor betydelse ett välfungerande lymfsystem har för vårt mående. Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulation. Det tillhör kroppens immunförsvar och fungerar som både reningsverk och avlopp. Är lymfsystemet trögt eller blockerat kan kroppen inte göra sig av med avfall och överskottsvätska vilket orsakar svullnad och volymökning.
 
Vad orsakar stopp i lymfsystemet?
Hormonella svängningar som klimakteriet, menscykel, graviditet, pubertet gör att lymfan blir trög. Men även oro/stress, stillasittande, negativa tankar om sig själv, dålig självkänsla påverkar lymfsystemet.
 
Det positiva är att det går att få i gång lymfflödet i kroppen med lymfmassage eller på egen hand. När man vet hur och vad man ska göra finns den en rad olika metoder för att stötta sitt lymfsystem.
 
 
Läs mer

Utbildning lymfmassage

Grundutbildningen i lymfmassage riktar sig till dig som idag jobbar med friskvård och hälsa och vill utöka din kompetens inom lymfhälsa.

Utbildningen är 2 fysiska dagar och ca 2 dagars självstudier via en digital kursportal som du studerar i egen takt.

Efterfrågan på lymfmassage är stor och som diplomerad lymfmassör når du ut till nya kundgrupper samtidigt som du kan hjälpa dina befintliga kunder på ett nytt sätt.

Volymökning som beror på ett trögt lymfsystem blir inte bättre av hård träning eller dieter. Lär dig metoden och tekniken för lymfdränage som minskar svullnader och volym som beror på ett trögt lymfsystem.

 

 

Läs mer

Gua Sha & koppning 

Faceliftmassage & lymfdränage

Grundutbildningen i Gua Sha Facelift & lymfdränage riktar sig till dig som redan idag arbetar med någon form av behandling t ex diplomerad lymfmassör, hudvårdsterapeut, Spaterapeut, massör eller massageterapeut. 

Utbildningen finns både fysisk och helt digital. Den fysiska utbildningen är 1 dag på plats och ca 2 dagars självstudier sia en digital kursportal.

Utbildningen finns även helt digitalt och studerar i egen takt. 

Vi kan påverka huden på så många fler sätt än bara genom att applicera bra hudvårdsprodukter på huden. För att få en frisk och fräsch hy behöver vi åtgärda stopp under huden och fokusera på att skapa bra flöde i lymfsystem och fascia. 

 

Läs mer

Lymfkoppning kropp

 

Grundutbildningen i lymfkoppning vänder sig till dig som är diplomerad lymfmassör eller har annan relevant utbildning inom lymfmassage.

Du behöver förkunskaper om vad lymfsystemet är och hur det fungerar. Du behöver också vara bekant med den manuella tekniken och greppen i lymfmassage. 

Utbildningen är 1 fysisk dag på plats och kompletteras med självstudier via en digital kursportal. 

Utbildningen finns även helt online om du föredrar att studera i egen takt. 

 

 

Läs mer

Certifierad

Lymf- & klimakteriecoach

En viktig pusselbit för dig som vill fördjupa dig i lymfhälsa och klimakteriet är att sprida kunskap om hur lymfsystemet blir påverkat klimakteriet. 

Lymfmassage är en fantastisk teknik och stod för att lossa på stopp i lymfsystemet och fascian.

För bättre och mer bestående resultat behöver vi komplettera med andningstekniker och rörelser som främjar lymfflödet, och stärker den inre muskulaturen. Först då kan vi på ett djupare plan får bättre och mer bestående resultat. 

På utbildningen lär du dig en öppningssekvens med egenvårdsmassage och rörelser hämtade från pilates och yoga som du kan lära ut enskilt eller i grupp.  

Efter utbildningen kan du hålla event och föredrag antingen i grupp eller till enskilda kunder. 

Utbildningen är ett väldigt fint komplement dig som är diplomerad lymfmassör, eller  är yogalärare.

 

 

 

 

Läs mer

Workshop

Lymfsystemet & Klimakteriet

Den hormonella förändringen som sker i förklimakteriet och klimakteriet kan påverka lymfsystemet som kan bli trögt eller blockerat.
 
När lymfsystemet inte fungerar optimalt kan man uppleva besvär som:
 
* Svullnad och fluffighet kring mage, rygg och överarmar
* Viktuppgång som inte går att träna eller äta bort
* Trötthet/hjärndimma
* Värk i kroppen/lederna
* Återkommande inflammationer/infektioner
* Långsam/får inget gjort
* Inre oro/stress/ångest
* Magproblem
* Benen känns tunga, som man vadar i vatten
* ’Buffalohump’ (fettknöl i nacken)
* Celluliter som gör ont
 
På den här workshopen går vi igenom vad lymfsystemet är och vad som orsakar blockeringar. Du lär dig hur du gör lymfdränage för kropp och ansikte som du därefter kan göra hemma. Dagen avslutas med en stunds lymfyoga.
 
Workshopen passar alla, du behöver inte ha utövat pilates eller yoga tidigare.
 

 

Aktuella Datum
 

Kika in på utbildning lymfmassage